Võsu XI III etappInfoMängijadMängudTabelidTulemused

Võsu XI III etapp - Mängud

Filtreeri:
Jknr.RaundLaudMängija 1Skoor 1Skoor 2Mängija2StaatusVõitja kohtKaotaja kohtVõitja
111ALVAR ROOS13ROBERT UNTvõitja valitud1.-24.3.-24.ROBERT UNT
21Gunnar Vahtras00võitja valitud1.-24.3.-24.Gunnar Vahtras
312AVO SEIDELBERG30Uku Trollavõitja valitud1.-24.3.-24.AVO SEIDELBERG
413MART BORN32Toomas Sõgelvõitja valitud1.-24.3.-24.MART BORN
514OLIVER OLLMANN30AARNE IDAVAINvõitja valitud1.-24.3.-24.OLIVER OLLMANN
615Raul Vahur30MARTEN TAMMIKvõitja valitud1.-24.3.-24.Raul Vahur
716RAUL SINIMAA30Andre Polvervõitja valitud1.-24.3.-24.RAUL SINIMAA
817ALEKSANDER TUHKANEN03AIVO KRUUSvõitja valitud1.-24.3.-24.AIVO KRUUS
926AIVO NOOGEN30ROBERT UNTvõitja valitud1.-12.3.-24.AIVO NOOGEN
1028VELJO MÕEK30Gunnar Vahtrasvõitja valitud1.-12.3.-24.VELJO MÕEK
1122ERT ARPO30AVO SEIDELBERGvõitja valitud1.-12.3.-24.ERT ARPO
1225JAANUS LOKOTAR30MART BORNvõitja valitud1.-12.3.-24.JAANUS LOKOTAR
1327AIRE KURGPÕLD23OLIVER OLLMANNvõitja valitud1.-12.3.-24.OLIVER OLLMANN
1425EDUARD KAPRALOV13Raul Vahurvõitja valitud1.-12.3.-24.Raul Vahur
1526JANAR IGNAHHIN31RAUL SINIMAAvõitja valitud1.-12.3.-24.JANAR IGNAHHIN
1624EDUARD VIRKUNEN31AIVO KRUUSvõitja valitud1.-12.3.-24.EDUARD VIRKUNEN
1734AIVO NOOGEN30VELJO MÕEKvõitja valitud1.-6.3.-12.AIVO NOOGEN
1834ERT ARPO03JAANUS LOKOTARvõitja valitud1.-6.3.-12.JAANUS LOKOTAR
1935OLIVER OLLMANN12Raul Vahurvõitja valitud1.-6.3.-12.Raul Vahur
2034JANAR IGNAHHIN03EDUARD VIRKUNENvõitja valitud1.-6.3.-12.EDUARD VIRKUNEN
2144AIVO NOOGEN31JAANUS LOKOTARvõitja valitud1.-2.3.-6.AIVO NOOGEN
2245Raul Vahur13EDUARD VIRKUNENvõitja valitud1.-2.3.-6.EDUARD VIRKUNEN
2355AIVO NOOGEN32EDUARD VIRKUNENvõitja valitud1.2.AIVO NOOGEN
2432ALVAR ROOS23AIVO KRUUSvõitja valitud3.-16.17.-24.AIVO KRUUS
253w.o0RAUL SINIMAAvõitja valitud3.-16.17.-24.RAUL SINIMAA
2631Uku Trolla03EDUARD KAPRALOVvõitja valitud3.-16.17.-24.EDUARD KAPRALOV
2731Toomas Sõgel23AIRE KURGPÕLDvõitja valitud3.-16.17.-24.AIRE KURGPÕLD
2837AARNE IDAVAIN03MART BORNvõitja valitud3.-16.17.-24.MART BORN
2933MARTEN TAMMIK03AVO SEIDELBERGvõitja valitud3.-16.17.-24.AVO SEIDELBERG
3038Andre Polver03Gunnar Vahtrasvõitja valitud3.-16.17.-24.Gunnar Vahtras
3133ALEKSANDER TUHKANEN13ROBERT UNTvõitja valitud3.-16.17.-24.ROBERT UNT
3246AIVO KRUUS23RAUL SINIMAAvõitja valitud3.-12.13.-16.RAUL SINIMAA
3348EDUARD KAPRALOV31AIRE KURGPÕLDvõitja valitud3.-12.13.-16.EDUARD KAPRALOV
3443MART BORN32AVO SEIDELBERGvõitja valitud3.-12.13.-16.MART BORN
3542Gunnar Vahtras31ROBERT UNTvõitja valitud3.-12.13.-16.Gunnar Vahtras
3655VELJO MÕEK32RAUL SINIMAAvõitja valitud3.-8.9.-12.VELJO MÕEK
3752ERT ARPO03EDUARD KAPRALOVvõitja valitud3.-8.9.-12.EDUARD KAPRALOV
3858OLIVER OLLMANN30MART BORNvõitja valitud3.-8.9.-12.OLIVER OLLMANN
3956JANAR IGNAHHIN03Gunnar Vahtrasvõitja valitud3.-8.9.-12.Gunnar Vahtras
4066VELJO MÕEK23EDUARD KAPRALOVvõitja valitud3.-6.7.-8.EDUARD KAPRALOV
4164OLIVER OLLMANN13Gunnar Vahtrasvõitja valitud3.-6.7.-8.Gunnar Vahtras
4276Raul Vahur03EDUARD KAPRALOVvõitja valitud3.-4.5.-6.EDUARD KAPRALOV
4374JAANUS LOKOTAR30Gunnar Vahtrasvõitja valitud3.-4.5.-6.JAANUS LOKOTAR
4485EDUARD KAPRALOV23JAANUS LOKOTARvõitja valitud3.4.JAANUS LOKOTAR
458Raul Vahur0w.oGunnar Vahtrasvõitja valitud5.6.Raul Vahur
4671VELJO MÕEK13OLIVER OLLMANNvõitja valitud7.8.OLIVER OLLMANN
4761RAUL SINIMAA03ERT ARPOvõitja valitud9.-10.11.-12.ERT ARPO
4867MART BORN03JANAR IGNAHHINvõitja valitud9.-10.11.-12.JANAR IGNAHHIN
4971ERT ARPO03JANAR IGNAHHINvõitja valitud9.10.JANAR IGNAHHIN
5073RAUL SINIMAA32MART BORNvõitja valitud11.12.RAUL SINIMAA
5156AIVO KRUUS03AIRE KURGPÕLDvõitja valitud13.-14.15.-16.AIRE KURGPÕLD
5257AVO SEIDELBERG30ROBERT UNTvõitja valitud13.-14.15.-16.AVO SEIDELBERG
5365AIRE KURGPÕLD13AVO SEIDELBERGvõitja valitud13.14.AVO SEIDELBERG
5462AIVO KRUUS30ROBERT UNTvõitja valitud15.16.AIVO KRUUS
554ALVAR ROOS0w.ovõitja valitud17.-20.21.-24.ALVAR ROOS
5641Uku Trolla23Toomas Sõgelvõitja valitud17.-20.21.-24.Toomas Sõgel
5741AARNE IDAVAIN30MARTEN TAMMIKvõitja valitud17.-20.21.-24.AARNE IDAVAIN
5847Andre Polver03ALEKSANDER TUHKANENvõitja valitud17.-20.21.-24.ALEKSANDER TUHKANEN
5958ALVAR ROOS31Toomas Sõgelvõitja valitud17.-18.19.-20.ALVAR ROOS
6057AARNE IDAVAIN31ALEKSANDER TUHKANENvõitja valitud17.-18.19.-20.AARNE IDAVAIN
6163ALVAR ROOS31AARNE IDAVAINvõitja valitud17.18.ALVAR ROOS
6266Toomas Sõgel23ALEKSANDER TUHKANENvõitja valitud19.20.ALEKSANDER TUHKANEN
635w.o0Uku Trollavõitja valitud21.-22.23.-24.Uku Trolla
6451MARTEN TAMMIK32Andre Polvervõitja valitud21.-22.23.-24.MARTEN TAMMIK
6561Uku Trolla31MARTEN TAMMIKvõitja valitud21.22.Uku Trolla
666w.o0Andre Polvervõitja valitud23.24.Andre Polver