N13 (2010-2011) MAARDU OPEN - ELTL LASTE GPInfoMängijadMängudTabelidTulemused
+
-

N13 (2010-2011) MAARDU OPEN - ELTL LASTE GP

 • 1
  ANGELA LAIDINEN
  0
 • 16
  bye-bye
  w.o
 • 8
  SOFIJA FOMINÕHH
  3
 • 9
  OLIVIA REINOL
  1
 • 12
  ALISIA MARTALOVA
  0
 • 5
  DIANA ANDREJEVA
  3
 • 13
  MOA MELLANIE NOELLE RINNE
  0
 • 4
  PETRA OKAS
  3
 • 14
  bye-bye
  w.o
 • 3
  LISANNA PÕDER
  0
 • 11
  KSENJA KOSENKO
  1
 • 6
  DARYA JEGOROVA
  3
 • 10
  ELIZAVETA VOSTSINA
  2
 • 7
  ANASTASSIA KOLTSOVA
  3
 • 15
  bye-bye
  w.o
 • 2
  MARII ALLEV
  0
 • 3.-16.
 • 101
  ANGELA LAIDINEN
  3
 • 102
  SOFIJA FOMINÕHH
  0
 • 103
  DIANA ANDREJEVA
  2
 • 104
  PETRA OKAS
  3
 • 105
  LISANNA PÕDER
  3
 • 106
  DARYA JEGOROVA
  0
 • 107
  ANASTASSIA KOLTSOVA
  0
 • 108
  MARII ALLEV
  3
 • 3.-12.
 • 109
  ANGELA LAIDINEN
  3
 • 110
  PETRA OKAS
  2
 • 111
  LISANNA PÕDER
  1
 • 112
  MARII ALLEV
  3
 • 3.-6.
 • 113
  ANGELA LAIDINEN
  3
 • 114
  MARII ALLEV
  1
 • 1.Koht
  ANGELA LAIDINEN
 • 2.Koht
  MARII ALLEV
 • -108
  bye-bye
  w.o
 • -107
  ELIZAVETA VOSTSINA
  0
 • -106
  KSENJA KOSENKO
  0
 • -105
  bye-bye
  w.o
 • -104
  MOA MELLANIE NOELLE RINNE
  3
 • -103
  ALISIA MARTALOVA
  2
 • -102
  OLIVIA REINOL
  0
 • -101
  bye-bye
  w.o
 • 13.-16.
 • -109
  SOFIJA FOMINÕHH
  3
 • 116
  ELIZAVETA VOSTSINA
  2
 • -110
  DIANA ANDREJEVA
  3
 • 117
  KSENJA KOSENKO
  0
 • -111
  DARYA JEGOROVA
  3
 • 118
  MOA MELLANIE NOELLE RINNE
  1
 • -112
  ANASTASSIA KOLTSOVA
  3
 • 119
  OLIVIA REINOL
  1
 • 9.-12.
 • 120
  SOFIJA FOMINÕHH
  3
 • 121
  DIANA ANDREJEVA
  1
 • 122
  DARYA JEGOROVA
  1
 • 123
  ANASTASSIA KOLTSOVA
  3
 • 7.-8.
 • -114
  LISANNA PÕDER
  3
 • 125
  SOFIJA FOMINÕHH
  0
 • -113
  PETRA OKAS
  3
 • 124
  ANASTASSIA KOLTSOVA
  0
 • 5.-6.
 • 126
  LISANNA PÕDER
  2
 • 127
  PETRA OKAS
  3
 • 3.Koht
  PETRA OKAS
 • 4.Koht
  LISANNA PÕDER

Kohad: 5.-6.

 • -126
  SOFIJA FOMINÕHH
  0
 • -127
  ANASTASSIA KOLTSOVA
  3
 • 5.Koht
  ANASTASSIA KOLTSOVA
 • 6.Koht
  SOFIJA FOMINÕHH

Kohad: 7.-8.

 • -124
  DARYA JEGOROVA
  3
 • -125
  DIANA ANDREJEVA
  0
 • 7.Koht
  DARYA JEGOROVA
 • 8.Koht
  DIANA ANDREJEVA

Kohad: 9.-12.

 • -120
  ELIZAVETA VOSTSINA
  3
 • -121
  KSENJA KOSENKO
  0
 • -122
  MOA MELLANIE NOELLE RINNE
  1
 • -123
  OLIVIA REINOL
  3
 • 131
  ELIZAVETA VOSTSINA
  3
 • 132
  OLIVIA REINOL
  1
 • 9.Koht
  ELIZAVETA VOSTSINA
 • 10.Koht
  OLIVIA REINOL

Kohad: 11.-12.

 • -131
  KSENJA KOSENKO
  3
 • -132
  MOA MELLANIE NOELLE RINNE
  0
 • 11.Koht
  KSENJA KOSENKO
 • 12.Koht
  MOA MELLANIE NOELLE RINNE

Kohad: 13.-16.

 • -119
  bye-bye
  w.o
 • -118
  ALISIA MARTALOVA
  0
 • -117
  bye-bye
  w.o
 • -116
  bye-bye
  w.o
 • 135
  ALISIA MARTALOVA
  0
 • 136
  bye-bye
  w.o
 • 13.Koht
  ALISIA MARTALOVA
 • 14.Koht
  bye-bye

Kohad: 15.-16.

 • -135
  bye-bye
  w.o
 • -136
  bye-bye
  w.o
 • 15.Koht
  bye-bye
 • 16.Koht
  bye-bye