N11 (2012-2013) MAARDU OPEN - ELTL LASTE GPInfoMängijadMängudTabelidTulemused
+
-

N11 (2012-2013) MAARDU OPEN - ELTL LASTE GP

 • 16
  Darja Tolkaciova
  3
 • 17
  ALISA KARÕMOVA
  0
 • 9
  OLIVIA GORJATŠOVA
  0
 • 24
  bye-bye
  w.o
 • 12
  MILANA ZAITSEVA
  0
 • 21
  bye-bye
  w.o
 • 13
  AMELIJA ALEKSINA
  0
 • 20
  bye-bye
  w.o
 • 14
  Polina Tsaussova
  0
 • 19
  bye-bye
  w.o
 • 11
  ANITA JARIKOVA
  0
 • 22
  bye-bye
  w.o
 • 10
  TAIRI KUKK
  0
 • 23
  bye-bye
  w.o
 • 15
  Sofja Lomanen
  0
 • 18
  bye-bye
  w.o
 • 3.-24.
 • 1
  ANASTASSIA BOGLOVA
  3
 • 101
  Darja Tolkaciova
  0
 • 8
  KEITRIN PEETSO
  1
 • 102
  OLIVIA GORJATŠOVA
  3
 • 5
  MARINA JAKOVLEVA
  3
 • 103
  MILANA ZAITSEVA
  0
 • 4
  DARINA KONSA
  3
 • 104
  AMELIJA ALEKSINA
  0
 • 3
  MARTA SOOL
  3
 • 105
  Polina Tsaussova
  0
 • 6
  MARIA SOLOVJOVA
  0
 • 106
  ANITA JARIKOVA
  3
 • 7
  AGNES OBERLE
  1
 • 107
  TAIRI KUKK
  3
 • 2
  ARINA SOKOLOVA
  3
 • 108
  Sofja Lomanen
  0
 • 3.-24.
 • 116
  ANASTASSIA BOGLOVA
  3
 • 115
  OLIVIA GORJATŠOVA
  0
 • 114
  MARINA JAKOVLEVA
  3
 • 113
  DARINA KONSA
  1
 • 112
  MARTA SOOL
  3
 • 111
  ANITA JARIKOVA
  0
 • 110
  TAIRI KUKK
  0
 • 109
  ARINA SOKOLOVA
  3
 • 3.-12.
 • 117
  ANASTASSIA BOGLOVA
  3
 • 118
  MARINA JAKOVLEVA
  0
 • 119
  MARTA SOOL
  3
 • 120
  ARINA SOKOLOVA
  0
 • 3.-6.
 • 122
  ANASTASSIA BOGLOVA
  1
 • 121
  MARTA SOOL
  3
 • 1.Koht
  MARTA SOOL
 • 2.Koht
  ANASTASSIA BOGLOVA
 • -101
  ALISA KARÕMOVA
  0
 • -109
  Sofja Lomanen
  3
 • -102
  bye-bye
  w.o
 • -110
  AGNES OBERLE
  0
 • -103
  bye-bye
  w.o
 • -111
  MARIA SOLOVJOVA
  0
 • -104
  bye-bye
  w.o
 • -112
  Polina Tsaussova
  0
 • -105
  bye-bye
  w.o
 • -113
  AMELIJA ALEKSINA
  0
 • -106
  bye-bye
  w.o
 • -114
  MILANA ZAITSEVA
  0
 • -107
  bye-bye
  w.o
 • -115
  KEITRIN PEETSO
  0
 • -108
  bye-bye
  w.o
 • -116
  Darja Tolkaciova
  0
 • 17.-24.
 • 124
  Sofja Lomanen
  0
 • 125
  AGNES OBERLE
  3
 • 126
  MARIA SOLOVJOVA
  0
 • 127
  Polina Tsaussova
  3
 • 128
  AMELIJA ALEKSINA
  1
 • 129
  MILANA ZAITSEVA
  3
 • 130
  KEITRIN PEETSO
  3
 • 131
  Darja Tolkaciova
  1
 • 13.-16.
 • -117
  OLIVIA GORJATŠOVA
  2
 • 135
  AGNES OBERLE
  3
 • -118
  DARINA KONSA
  3
 • 134
  Polina Tsaussova
  0
 • -119
  ANITA JARIKOVA
  2
 • 133
  MILANA ZAITSEVA
  3
 • -120
  TAIRI KUKK
  0
 • 132
  KEITRIN PEETSO
  3
 • 9.-12.
 • 136
  AGNES OBERLE
  0
 • 137
  DARINA KONSA
  3
 • 138
  MILANA ZAITSEVA
  3
 • 139
  KEITRIN PEETSO
  1
 • 7.-8.
 • -121
  ARINA SOKOLOVA
  3
 • 141
  DARINA KONSA
  2
 • -122
  MARINA JAKOVLEVA
  3
 • 140
  MILANA ZAITSEVA
  0
 • 5.-6.
 • 142
  ARINA SOKOLOVA
  3
 • 143
  MARINA JAKOVLEVA
  1
 • 3.Koht
  ARINA SOKOLOVA
 • 4.Koht
  MARINA JAKOVLEVA

Kohad: 5.-6.

 • -142
  DARINA KONSA
  3
 • -143
  MILANA ZAITSEVA
  1
 • 5.Koht
  DARINA KONSA
 • 6.Koht
  MILANA ZAITSEVA

Kohad: 7.-8.

 • -141
  AGNES OBERLE
  3
 • -140
  KEITRIN PEETSO
  0
 • 7.Koht
  AGNES OBERLE
 • 8.Koht
  KEITRIN PEETSO

Kohad: 9.-12.

 • -136
  OLIVIA GORJATŠOVA
  3
 • -137
  Polina Tsaussova
  0
 • -138
  ANITA JARIKOVA
  2
 • -139
  TAIRI KUKK
  3
 • 147
  OLIVIA GORJATŠOVA
  0
 • 148
  TAIRI KUKK
  3
 • 9.Koht
  TAIRI KUKK
 • 10.Koht
  OLIVIA GORJATŠOVA

Kohad: 11.-12.

 • -147
  Polina Tsaussova
  0
 • -148
  ANITA JARIKOVA
  3
 • 11.Koht
  ANITA JARIKOVA
 • 12.Koht
  Polina Tsaussova

Kohad: 13.-16.

 • -135
  Sofja Lomanen
  3
 • -134
  MARIA SOLOVJOVA
  0
 • -133
  AMELIJA ALEKSINA
  3
 • -132
  Darja Tolkaciova
  1
 • 151
  Sofja Lomanen
  3
 • 152
  AMELIJA ALEKSINA
  0
 • 13.Koht
  Sofja Lomanen
 • 14.Koht
  AMELIJA ALEKSINA

Kohad: 15.-16.

 • -151
  MARIA SOLOVJOVA
  0
 • -152
  Darja Tolkaciova
  3
 • 15.Koht
  Darja Tolkaciova
 • 16.Koht
  MARIA SOLOVJOVA

Kohad: 17.-24.

 • -124
  ALISA KARÕMOVA
  0
 • -125
  bye-bye
  w.o
 • -126
  bye-bye
  w.o
 • -127
  bye-bye
  w.o
 • -128
  bye-bye
  w.o
 • -129
  bye-bye
  w.o
 • -130
  bye-bye
  w.o
 • -131
  bye-bye
  w.o
 • 155
  ALISA KARÕMOVA
  0
 • 156
  bye-bye
  w.o
 • 157
  bye-bye
  w.o
 • 158
  bye-bye
  w.o
 • 160
  ALISA KARÕMOVA
  0
 • 159
  bye-bye
  w.o
 • 17.Koht
  ALISA KARÕMOVA
 • 18.Koht
  bye-bye

Kohad: 19.-20.

 • -160
  bye-bye
  w.o
 • -159
  bye-bye
  w.o
 • 19.Koht
  bye-bye
 • 20.Koht
  bye-bye

Kohad: 21.-24.

 • -155
  bye-bye
  w.o
 • -156
  bye-bye
  w.o
 • -157
  bye-bye
  w.o
 • -158
  bye-bye
  w.o
 • 163
  bye-bye
  w.o
 • 164
  bye-bye
  w.o
 • 21.Koht
  bye-bye
 • 22.Koht
  bye-bye

Kohad: 23.-24.

 • -163
  bye-bye
  w.o
 • -164
  bye-bye
  w.o
 • 23.Koht
  bye-bye
 • 24.Koht
  bye-bye