Maardu LTK Jõuluturniir 2023InfoMängijadMängudTabelidTulemused
+
-

Maardu LTK Jõuluturniir 2023

 • 16
  JOHANN OLLMANN
  1
 • 17
  ILJA GROKHOTOV
  2
 • 9
  OLIVER OLLMANN
  0
 • 24
  bye-bye
  w.o
 • 12
  VESTA LISSOVENKO
  0
 • 21
  bye-bye
  w.o
 • 13
  MAKSIM KLIMENKO
  0
 • 20
  bye-bye
  w.o
 • 14
  JURI URMASTE
  2
 • 19
  SOFJA SHATROVA
  0
 • 11
  BRUNOLD OJA
  0
 • 22
  bye-bye
  w.o
 • 10
  ULJANA KORNILIEVA
  0
 • 23
  bye-bye
  w.o
 • 15
  SIGRID KUKK
  0
 • 18
  ELIZAVETA VOSTSINA
  2
 • 3.-24.
 • 1
  KEVIN KUKK
  2
 • 101
  ILJA GROKHOTOV
  0
 • 8
  PHILIP KHARCHENKO
  2
 • 102
  OLIVER OLLMANN
  0
 • 5
  NIKOLAI RÜTKINEN
  2
 • 103
  VESTA LISSOVENKO
  1
 • 4
  JULIA BRAGINA
  2
 • 104
  MAKSIM KLIMENKO
  0
 • 3
  KSENIA BRAGINA
  2
 • 105
  JURI URMASTE
  0
 • 6
  ALEKSANDR JEVSTAFIADI
  2
 • 106
  BRUNOLD OJA
  0
 • 7
  POLINA STAROVEROVA
  2
 • 107
  ULJANA KORNILIEVA
  0
 • 2
  AMANDA HALLIK
  2
 • 108
  ELIZAVETA VOSTSINA
  0
 • 3.-24.
 • 116
  KEVIN KUKK
  3
 • 115
  PHILIP KHARCHENKO
  0
 • 114
  NIKOLAI RÜTKINEN
  3
 • 113
  JULIA BRAGINA
  0
 • 112
  KSENIA BRAGINA
  3
 • 111
  ALEKSANDR JEVSTAFIADI
  0
 • 110
  POLINA STAROVEROVA
  0
 • 109
  AMANDA HALLIK
  3
 • 3.-12.
 • 117
  KEVIN KUKK
  3
 • 118
  NIKOLAI RÜTKINEN
  0
 • 119
  KSENIA BRAGINA
  3
 • 120
  AMANDA HALLIK
  1
 • 3.-6.
 • 122
  KEVIN KUKK
  3
 • 121
  KSENIA BRAGINA
  0
 • 1.Koht
  KEVIN KUKK
 • 2.Koht
  KSENIA BRAGINA
 • -101
  JOHANN OLLMANN
  0
 • -109
  ELIZAVETA VOSTSINA
  3
 • -102
  bye-bye
  w.o
 • -110
  ULJANA KORNILIEVA
  0
 • -103
  bye-bye
  w.o
 • -111
  BRUNOLD OJA
  0
 • -104
  bye-bye
  w.o
 • -112
  JURI URMASTE
  0
 • -105
  SOFJA SHATROVA
  0
 • -113
  MAKSIM KLIMENKO
  3
 • -106
  bye-bye
  w.o
 • -114
  VESTA LISSOVENKO
  0
 • -107
  bye-bye
  w.o
 • -115
  OLIVER OLLMANN
  0
 • -108
  SIGRID KUKK
  0
 • -116
  ILJA GROKHOTOV
  3
 • 17.-24.
 • 124
  ELIZAVETA VOSTSINA
  3
 • 125
  ULJANA KORNILIEVA
  1
 • 126
  BRUNOLD OJA
  0
 • 127
  JURI URMASTE
  3
 • 128
  MAKSIM KLIMENKO
  1
 • 129
  VESTA LISSOVENKO
  3
 • 130
  OLIVER OLLMANN
  3
 • 131
  ILJA GROKHOTOV
  0
 • 13.-16.
 • -117
  PHILIP KHARCHENKO
  3
 • 135
  ELIZAVETA VOSTSINA
  0
 • -118
  JULIA BRAGINA
  3
 • 134
  JURI URMASTE
  0
 • -119
  ALEKSANDR JEVSTAFIADI
  3
 • 133
  VESTA LISSOVENKO
  0
 • -120
  POLINA STAROVEROVA
  0
 • 132
  OLIVER OLLMANN
  3
 • 9.-12.
 • 136
  PHILIP KHARCHENKO
  3
 • 137
  JULIA BRAGINA
  0
 • 138
  ALEKSANDR JEVSTAFIADI
  0
 • 139
  OLIVER OLLMANN
  3
 • 7.-8.
 • -121
  AMANDA HALLIK
  1
 • 141
  PHILIP KHARCHENKO
  3
 • -122
  NIKOLAI RÜTKINEN
  3
 • 140
  OLIVER OLLMANN
  1
 • 5.-6.
 • 142
  PHILIP KHARCHENKO
  0
 • 143
  NIKOLAI RÜTKINEN
  0
 • 3.Koht
  PHILIP KHARCHENKO
 • 4.Koht
  NIKOLAI RÜTKINEN

Kohad: 5.-6.

 • -142
  AMANDA HALLIK
  3
 • -143
  OLIVER OLLMANN
  2
 • 5.Koht
  AMANDA HALLIK
 • 6.Koht
  OLIVER OLLMANN

Kohad: 7.-8.

 • -141
  JULIA BRAGINA
  1
 • -140
  ALEKSANDR JEVSTAFIADI
  3
 • 7.Koht
  ALEKSANDR JEVSTAFIADI
 • 8.Koht
  JULIA BRAGINA

Kohad: 9.-12.

 • -136
  ELIZAVETA VOSTSINA
  2
 • -137
  JURI URMASTE
  3
 • -138
  VESTA LISSOVENKO
  1
 • -139
  POLINA STAROVEROVA
  3
 • 147
  JURI URMASTE
  1
 • 148
  POLINA STAROVEROVA
  3
 • 9.Koht
  POLINA STAROVEROVA
 • 10.Koht
  JURI URMASTE

Kohad: 11.-12.

 • -147
  ELIZAVETA VOSTSINA
  0
 • -148
  VESTA LISSOVENKO
  3
 • 11.Koht
  VESTA LISSOVENKO
 • 12.Koht
  ELIZAVETA VOSTSINA

Kohad: 13.-16.

 • -135
  ULJANA KORNILIEVA
  3
 • -134
  BRUNOLD OJA
  2
 • -133
  MAKSIM KLIMENKO
  3
 • -132
  ILJA GROKHOTOV
  1
 • 151
  ULJANA KORNILIEVA
  0
 • 152
  MAKSIM KLIMENKO
  3
 • 13.Koht
  MAKSIM KLIMENKO
 • 14.Koht
  ULJANA KORNILIEVA

Kohad: 15.-16.

 • -151
  BRUNOLD OJA
  3
 • -152
  ILJA GROKHOTOV
  0
 • 15.Koht
  BRUNOLD OJA
 • 16.Koht
  ILJA GROKHOTOV

Kohad: 17.-24.

 • -124
  JOHANN OLLMANN
  0
 • -125
  bye-bye
  w.o
 • -126
  bye-bye
  w.o
 • -127
  bye-bye
  w.o
 • -128
  SOFJA SHATROVA
  0
 • -129
  bye-bye
  w.o
 • -130
  bye-bye
  w.o
 • -131
  SIGRID KUKK
  0
 • 155
  JOHANN OLLMANN
  0
 • 156
  bye-bye
  w.o
 • 157
  SOFJA SHATROVA
  0
 • 158
  SIGRID KUKK
  3
 • 160
  JOHANN OLLMANN
  0
 • 159
  SIGRID KUKK
  3
 • 17.Koht
  SIGRID KUKK
 • 18.Koht
  JOHANN OLLMANN

Kohad: 19.-20.

 • -160
  bye-bye
  w.o
 • -159
  SOFJA SHATROVA
  0
 • 19.Koht
  SOFJA SHATROVA
 • 20.Koht
  bye-bye

Kohad: 21.-24.

 • -155
  bye-bye
  w.o
 • -156
  bye-bye
  w.o
 • -157
  bye-bye
  w.o
 • -158
  bye-bye
  w.o
 • 163
 • 164
 • 21.Koht
 • 22.Koht

Kohad: 23.-24.

 • -163
 • -164
 • 23.Koht
 • 24.Koht